неделя, 17 август 2014 г.

Превод на документ от втора група-диплома за висше образование

Превод на диплома

Всички, придобили висша образователна степен в Република България, получават диплом, удостоверяващ нейната валидност, издаден от висше учебно заведение, признато от министерството на образованието. Документът задължително трябва да притежава подпис на директор и ректор, подпис на титуляра непосредствено до снимката, заедно с печат на университета върху нея. Прилага се оригинала на документа за справка (титулна страница и приложение), ксерокопие, нотариално заверено на дипломата (титулна страница).
Тези, които избират да работят в чужбина или  решат да продължат образованието си зад граница им се налага да проверят нейната валидност в съответната държава, тъй като изискванията за признаване на диплома за висше образование не са еднакви в различните страни (за повече информация може да се обърнете към официалното консулство в България на държавата към която имате интерес).

Процесът при превод на диплома за висше образование, издадена в България, изисква следната последователност:
- Заплатена  фирмена такса за внасяне на документ в Министерството на образованието, младежта и науката – МОМН
- Заплатена  Държавна такса в Министерството на образованието, младежта и науката – МОМН
- Заплатена Държавна такса  в Консулски отдел на МВнР – КО
- Фирмена такса  за внасяне на документ в Консулски отдел на МВнР-КО
(цените за гореизброените такси зависят от вида на поръчката)
- Заплатена такса за превод на дипломата за висше образование (таксата варира според сложността на документа, вида на поръчката и броя страници)
Видове поръчка според срок за изпълнение:
- Министерство на образованието, младежта и науката – 7 работни дни

- Консулски отдел на МВнР - експресна поръчка 1 рабоен ден, бърза - 2 работни дни, обикновена поръчка - 4 работни дни.

Изготвил: Евлоги Евлогиев.