неделя, 17 август 2014 г.

Технически преводи от АРТО


Техническия превод е един от жанровете превод. Tой включва в себе си текстове, създадени от техници, в това число влизат инструкции за ползване на уреди, чертежи, каталози, патенти, сертификати и много други. Поради развитието на технологийте и пласирането им в ежедневието на всички хора, този тип преводи е често търсен. Специфичното при техническия превод е, че трябва да бъдат разбирани специфичните технически термини и коректно превеждани. Tова е много важно, за да не се стигне до злепоставяне на поръчтелите,  което от своя страна да доведе до оронване на престиж и финансови загуби. Затова професионалният преводач, трябва да има добри познания в сферата, както и релевантно образование за този превод. Също така, той трябва да може да преобразува „сухия“ технически текст в по-разбираем за широката публика.Ние от АРТО разполагаме с нужния набор от кадри, фокусирани основно върху преводи от технически тип, инжинерство и научни документ, където точността, последователността са от изключителна важност и трудно се постигат, но нашият екип може да се справи без проблем с подобен тип задачи. Не малка част от нашите клиенти, са разочаровани от качеството на предлаганите услуги на други агенции, които са ползвали, което ни мотивира да усъвършенстваме все повече нашата организация и да бъдем все по-конкурентни.
Според законите в Република България, производителите и вносителите са задължени да предоставят към своите продукти и инструкции за експлоатация не български език в случаите, когато органите за надзор на пазаа го изискат. В такива случаи, нашата агенция предлага цялостен превод, редакция и легализация на превода от инж. Димитър Иванов.


Изготвил: Евлоги Евлогиев

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.