неделя, 17 август 2014 г.

Превод на документ от втора група-диплома за висше образование

Превод на диплома

Всички, придобили висша образователна степен в Република България, получават диплом, удостоверяващ нейната валидност, издаден от висше учебно заведение, признато от министерството на образованието. Документът задължително трябва да притежава подпис на директор и ректор, подпис на титуляра непосредствено до снимката, заедно с печат на университета върху нея. Прилага се оригинала на документа за справка (титулна страница и приложение), ксерокопие, нотариално заверено на дипломата (титулна страница).
Тези, които избират да работят в чужбина или  решат да продължат образованието си зад граница им се налага да проверят нейната валидност в съответната държава, тъй като изискванията за признаване на диплома за висше образование не са еднакви в различните страни (за повече информация може да се обърнете към официалното консулство в България на държавата към която имате интерес).

Процесът при превод на диплома за висше образование, издадена в България, изисква следната последователност:
- Заплатена  фирмена такса за внасяне на документ в Министерството на образованието, младежта и науката – МОМН
- Заплатена  Държавна такса в Министерството на образованието, младежта и науката – МОМН
- Заплатена Държавна такса  в Консулски отдел на МВнР – КО
- Фирмена такса  за внасяне на документ в Консулски отдел на МВнР-КО
(цените за гореизброените такси зависят от вида на поръчката)
- Заплатена такса за превод на дипломата за висше образование (таксата варира според сложността на документа, вида на поръчката и броя страници)
Видове поръчка според срок за изпълнение:
- Министерство на образованието, младежта и науката – 7 работни дни

- Консулски отдел на МВнР - експресна поръчка 1 рабоен ден, бърза - 2 работни дни, обикновена поръчка - 4 работни дни.

Изготвил: Евлоги Евлогиев.

Юридически превод
Юридически преводи
Юридическият превод е превод на текстове в сферата на закона. Само професионални преводачи, специализирали се в този тип превод са способни да се справят адекватно подобен тип задачи. Юридическият превод включва в себе си голяма гама от текстове и кореспонденции, имащи свой собствен жаргон, който трябва да бъде познат за превеждащия. А за така наречения официален превод, който включва документи, които трябва да бъдат легализирани (да бъде потвърдена тяхната достоверност от държавата и се извършват само в оторизирани преводачески агенции от заклет преводач), грешка в превода при тях може да доведе до подвеждане под наказателна отговорност извършилите ги и загуба на пари. Под внимание трябва да се вземе факта, че този тип текстове, които са структурирани по образец, валиден за страната, в която са издадени, може да се наложи да бъдат преправяни при несъответствие с изискванията за документ от този тип, наложени в държавата с целевия език, към който се превежда. Буквален превод в такива случаи може да изгуби тотално своя смисъл при превод към желания език. Затова преводачът трябва да се ръководи от стандартите за лингвистични, социални и културни правила в тази страна. Често се използват законови речници, но трябва да се обръща специално внимание, да не се използват речници с ниско качество - тяхното ползване може да доведе до грешки в превода. В случай, че Ви се налага често да ползвате услуги за юридически преводи, е хубаво да изградите партньорство една агенция. Това ще улесни комуникацията между Вас и организацията, чиито услуги ползвате, което от своя страна ще доведе до по-лесна и бърза работа. Друго предимство на такова партньорство е, че може да ползвате вече съществуващата база от данни с преводи, които сте правили и могат да бъдат само обновявани, вместо да се започват от нула. Това ще доведе до значителни спестявания за вашата организация. 
Изготвил: Евлоги Евлогиев.