неделя, 17 август 2014 г.

Юридически превод
Юридически преводи
Юридическият превод е превод на текстове в сферата на закона. Само професионални преводачи, специализирали се в този тип превод са способни да се справят адекватно подобен тип задачи. Юридическият превод включва в себе си голяма гама от текстове и кореспонденции, имащи свой собствен жаргон, който трябва да бъде познат за превеждащия. А за така наречения официален превод, който включва документи, които трябва да бъдат легализирани (да бъде потвърдена тяхната достоверност от държавата и се извършват само в оторизирани преводачески агенции от заклет преводач), грешка в превода при тях може да доведе до подвеждане под наказателна отговорност извършилите ги и загуба на пари. Под внимание трябва да се вземе факта, че този тип текстове, които са структурирани по образец, валиден за страната, в която са издадени, може да се наложи да бъдат преправяни при несъответствие с изискванията за документ от този тип, наложени в държавата с целевия език, към който се превежда. Буквален превод в такива случаи може да изгуби тотално своя смисъл при превод към желания език. Затова преводачът трябва да се ръководи от стандартите за лингвистични, социални и културни правила в тази страна. Често се използват законови речници, но трябва да се обръща специално внимание, да не се използват речници с ниско качество - тяхното ползване може да доведе до грешки в превода. В случай, че Ви се налага често да ползвате услуги за юридически преводи, е хубаво да изградите партньорство една агенция. Това ще улесни комуникацията между Вас и организацията, чиито услуги ползвате, което от своя страна ще доведе до по-лесна и бърза работа. Друго предимство на такова партньорство е, че може да ползвате вече съществуващата база от данни с преводи, които сте правили и могат да бъдат само обновявани, вместо да се започват от нула. Това ще доведе до значителни спестявания за вашата организация. 
Изготвил: Евлоги Евлогиев.